TIETOJA HANKKEESTA

Tukea verkkokaupan kasvuun

Verkkokauppa 2.0 on Satakunnan ammattikorkeakoulun hallinnoima ja Keski-Suomen ELY keskuksen rahoittama React-EU:n ESR hanke (hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia). Hankkeen toteutusaika toteutusaika on 1.9.2021 - 31.10.2023.

Hankkeen tarkoitus ja tavoite

Hankkeen tavoitteena on luoda kasvuohjelma satakuntalaisille kasvusta ja kehityksestä kiinnostuneille verkkokaupoille sekä tuoda koronakriisistä kärsiville mikro- ja pk-yrityksille osaamista, tukea ja verkostoja. Hankkeen tavoitteena on kiihdyttää alueen yritysten menestystä kasvavilla verkkokauppamarkkinoilla, sekä auttaa yrityksiä kehittämään monikanavaista, kivijalkakaupan ja verkkokaupan yhdistävää liiketoimintaa.

Hankkeessa lisätään pk-yritysten ja niiden henkilöstön valmiuksia, osaamista ja muutoskyvykkyyttä nopeasti muuttuvan toimintaympäristön hyödyntämiseksi. Yrityksille tarjotaan koulutusta verkkokauppaosaamisen kasvattamiseksi, sekä kannustetaan alueelliseen yhteistyöhön ja verkostoitumiseen hyvin yhteisöllisellä ns. klubitoimintaa hyödyntävällä toiminnalla.

Hankkeen alussa kartoitamme mukana olevien yritysten yhteisiä haasteita ja osaamistarpeita mm. verkkokaupan prosessien, asiakaskokemuksen ja markkinoinnin alueilla. Näin takaamme, että koulutustilaisuuden vastaavat yritysten todellisia osaamistarpeita. Yhteiset tilaisuudet sekä paikallisklubeissa tapahtuva toiminta auttaa yrityksiä myös verkostoitumaan ja etsimään yhteistyömahdollisuuksia.

Lisäksi kukin yritys määrittää oman kehitys- ja kasvutavoitteet, joita kehittää hankkeen puitteissa.

Hanke toteutetaan seuraavissa vaiheissa:
1. Yritysten lähtötilanneanalyysi hankeen alkaessa
2. Kuukausittaiset koulutustilaisuudet verkkokauppaosaamisen kasvattamiseksi.
3. Vertaisoppiminen alueellisten verkostojen (paikallisklubien) tapaamisissa.
4. Hankkeen toiminnan ja tulosten arviointi.
5. Tuotetun materiaalin avoin jakaminen asiasta kiinnostuneiden tahojen käyttöön.

Hankkeen aikataulu

Hankkeen kesto on 12/2021 – 04/2023

Tietoa hankkeeseen osallistumista

Osallistuminen kehittämishankkeeseen on yritykselle maksutonta. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama hanke.

Yrityksen vastuulla on sitoutua hankkeen aikatauluun ja hankkeessa toteutettavaan kehitystehtävään.

Scroll to Top